Regulamin przetargów


Zarząd Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie modernizacji istniejącej instalacji odpylania spalin.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf.

No result...