Regulamin przetargów


Zarząd kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na drugiego etapu remontu trzonu wieży wyciągowej szybu "Michał"

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf.

No result...