Regulamin przetargów


Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie czwartego etapu remontu trzonu wieży wyciągowej szybu "Barbara".

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf.

No result...