Regulamin przetargów


Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu i przebudowy estakady transportowej soli z budynku nadszybia szybu "Barbara" do budynku brykietowni.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf.

No result...