Czas Barbórki minął. Kłodawscy górnicy uczcili go Mszą Świętą, uroczystą akademią z wyróżnieniami a także .... zabawą.

W dniu 23 listopada b.r. kultywowano tradycjom górniczym. Tego dnia, równolegle w dwóch lokalizacjach, odbyły się imprezy zwane Karczmą Piwną oraz Combrem Babskim.

Dzień 4 grudnia (imieniny patronki górników - Barbary) rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw WNMP w Kłodawie. Dlasze uroczystości kontynuowana w podziemiach kłodawskiej kopalni. W Kaplicy Świętej Kingi odbyła się, przy udziale Biskupa Diecezji Włocławskiej Wiesława Meringa oraz Proboszcza Parafii Kłodawa Jerzego Dylewskiego, modlitwa za pracowników kopalni którzy "zginęli na posterunku". W komorach solnych Kłodawskiej Podziemnej Trasy Turystycznej w tzw "komorze koncertowej" odbyła się uroczysta akademia barbórkowa. W uroczystościach tych, oprócz pracowników kopalni, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kotrolnych, instytucji współpracujących oraz klienci. Były podziękowania, życzenia .... Były również wyróżnienia dla pracowników. Na zakończenie odbył się koncert muzyczny "Światowe standardy" w wykonaniu Bardabusz Orkiestra.

Ostatnim, jeszcze trwającym, punktem obchodów Barbórki w Kłodawie jest cykl imprez sportowych.

Klimat obchodów Dnia Górnika obrazują poniższe galerie.

Foto: Marek Ferszt, Julian Szałański