Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie czwartego etapu remontu trzonu wieży wyciągowej szybu "Barbara".
Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf.

Remont trzon szybu Barbara (022017) (465,23 Kb)